Restaurace a divadelní bary

Restaurace ZA OPONOU

V přízemí budovy je pro širokou veřejnost otevřena nekuřácká divadelní restaurace ZA OPONOU. Vstup do restaurace je umožněn postranními vchody ze západní strany z prostoru tzv. divadelního náměstí nebo z východní strany budovy. Pro návštěvníky divadelního představení je po otevření hlavního vstupu do divadla umožněn přístup i prostorem foyer hlavního sálu. Restaurace ZA OPONOU nabízí příjemné prostředí pro dobrý oběd i romantickou večeři. V pracovních dnech je v nabídce restaurace i polední menu. V letních měsících je otevřeno venkovní posezení v prostoru divadelního náměstí.


Otevírací doba restaurace: Pondělí - Neděle 11:00 - 24:00.
Více o Restauraci ZA OPONOU naleznete na webové stránce www.restauracezaoponou.cz.

Divadelní bary

Pro občerstvení návštěvníků představení dále slouží divadelní bary umístěné ve foyer hlavního sálu i malé scény. Obě foyer představují velkoryse pojaté prostory, které svoji výzdobou, prostorem a architektonickým řešením slouží k umocnění kulturního zážitku. Hlavní foyer divákovi nabídne průhled vstupní fasádou, která jako divadelní opona překrývá hlavní vstupy do divadla a vymezuje umělecký prostor divadla. Tento záměr je patrný nejvíce ve třetím podlaží foyer, kde jsou situovány hlavní vchody do divadelního sálu. V tomto podlaží je umístěn i divadelní bar a nejvíce zde dominuje divadelní výzdoba prostoru. Foyer studiové scény je dispozičně rozprostřeno severní části budovy v prvním přízemním a druhém podlaží, kde jsou hlavní vstupy do prostoru studiové scény. Z této části foyer je prosklenou stěnou umožněn výhled na severní části města.


Divadelní bary jsou otevřené již hodinu před začátkem představení.
Další informace týkající se provozu a divadelních barů naleznete na webové stránce www.restauracezaoponou.cz.

 
Provoz kavárny i divadelních barů zajišťuje společnost CAFE la ROSE, s. r. o.